• برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
  1397-10-12 09:00 به 1397-10-12 12:00
  تبریز, ایران
  همایش
 • برگزار کننده: جواب اینجا
  776-07-21 09:00 به 776-07-21 12:00
  --جواب اینجا--