خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کشاورزی و دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

نشان ها

علاوه بر کسب اعتبار از طریق سوال و پاسخ ها، به دلیل مفید بودن، نشان دریافت می کنید. نشان ها در صفحه پروفایل و پست های شما نمایش داده می شوند.

ویرایشگر 33 کاربر پاداش داده شده اولین ویرایش
نویسندهء شرح حال خود 21 کاربر پاداش داده شده تکمیل بیوگرافی خود
دانشجو 13 کاربر پاداش داده شده اولین سوال با حداقل یک رأی مثبت پرسیده شده است
پشتیبان 10 کاربر پاداش داده شده اولین رأی مثبت
سوالات محبوب 7 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 150 مشاهده
سوال قابل توجه 6 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 250 مشاهده
سوال خوب 6 کاربر پاداش داده شده سوال، 4 رأی مثبت گرفته است
سوال معروف 3 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 500 مشاهده
متخصص طبقه بندی 2 کاربر پاداش داده شده برچسبی را ایجاد کرده که در 15 سوال استفاده شده است
سوال معتبر 1 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 1 کاربر بوده است
سوال مورد علاقه 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 5 کاربر بوده است
سوال ستاره دار 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 25 کاربر بوده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 6 رأی مثبت گرفته است
سوال عالی 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 15 رأی مثبت گرفته است
متخصص 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال پرسیده شده و یک پاسخ پذیرفته شده است
معلم 0 کاربر پاداش داده شده اولین بار، 3 رأی مثبت برای یک پاسخ دریافت کرده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 4 رأی مثبت گرفته است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 6 رأی مثبت گرفته است
پاسخ عالی 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 15 رأی مثبت گرفته است
روشن فکر 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 3 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
گورو 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 15 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
خودآموز 0 کاربر پاداش داده شده سوال خود را حداقل با 4 رأی مثبت پاسخ داده است
نظر دهنده 0 کاربر پاداش داده شده 10 نظر ارسال کرده است
اهل فن 0 کاربر پاداش داده شده 10 پاسخ باقیمانده با نمره 10 و یا بیشتر
نظر دهنده اصلی 0 کاربر پاداش داده شده 100 نظر ارسال کرده است
منتقد 0 کاربر پاداش داده شده اولین رأی منفی
منظم 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی مثبت و یا بیشتر حذف کرده است
فشار همتا 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی منفی و یا بیشتر حذف کرده است

اطلاع رسانی کن

درباره تالار گفتگو

این تالار برای اساتید، کشاورزان ،دامداران ،مرغداران و علاقمندان ،صنعتگران و آشنایی باتولید کنندگان و بهره برداران تمامی حوزه های کشاورز(زراعت، باغبانی، دام،شیلات،مکانیزاسیون،آبیاری،آفات و بیماری ها،تغذیه خاک و سموم) ایجادشده است،سوال بپرسید،ایده مطرح کنید، بازاریابی کنید و به سوالات کاربران پاسخ دهید. مطالعه دستورالعمل ها