خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید مذهبی و معنوی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

0
تصویر پروفایل

aysa

--aysa--

1356
| 3 0 1
--aysa--
aysa
در تاریخ 97-10-29 10:05

  بر اساس اسناد موجود از قرن 1 ،2 و 3 میلادی تعالیم کتاب مقدس در قرن 1 با قرن 21 هیچ تفاوتی ندارند.

 رسالات و اناجیل حاکی از آن اند که تعالیم پولس با دیگر حواریون یکی بوده .در عین حال تعلیم "مسیح ، کفاره ی گناهان" و "الوهیت مسیح" 700 سال قبل از مسیح توسط دیگر انبیا مطرح(پیشگویی) شده. پس پولس این تعالیم را وارد مسیحیت نکرده.

 آیا حواریون مسیحیت را تحریف کردند؟هیچ محرکی همانند «قدرت طلبی» «شهرت» «مال و پول پرستی» و ... برای شاگردان یافت نشد.

همه به خاطر مسیحیت هر چیز اعم از مال و زندگی و اعتبار و حتی جان خود را از دست دادند.

دیدیم که فراموشی نمی توانید دلیل خوبی برای این موضوع باشد. زیرا شاگردان هم نسل عیسی بوده و اسناد بسیاری موجود میباشند که تعالیم رسولان به پولس ، اعتقاد نامه ی کلیسای اورشلیم و ... را در بر میگیردند که همه مربوط میشوند به 1-5 سال پس از مسیح.

موضوع مهم دیگری هماهنگی تعالیم رسولان بود. زیرا اگر همه ی آنها از خود تعالیمی به وجود می آوردند امکان نداشت تعالیم همگی آنها یکپارچه و هماهنگ باشند.

همچنین "نفهمیدن سخنان عیسی هم " نمی تواند از این موضوع پشتیبانی بکند به خاطر چند دلیل:

  • هیچ مدرکی از این موضوع پشتیبانی نمی کند (نوسیندگان عهد جدید شامل نزدیک ترین دوستان مسیح ، از حواریون ، افراد باسواد ، ایمان دار و ... هستند که امکان ندارد هیچ کدام منظور مسیح را درک نکرده باشند و تعلیم منحرف (؟!) همه هم یکی باشد. 

  • کثرت منابع و اسناد که همه و همه نشانگر تعالیم امروزی مسیحیت میباشند. ( دقت کنید که در قرن 1 همه ی مسیحیان به الوهیت ، تصلیب و کفاره ی گناهان ، تثلیث و ... اعتقاد داشتند)

  •  پیشگویی های عهد عتیق که همه کشته شدن مسیح به خاطر گناهان بشر ، تثلیث ، الوهیت مسیح و ... را نبوت میکنند.

  •  خود مسیح حتما طوری سخن میگفت که حد اقل شاگردانش متوجه سخنانش بشوند. اگر این فرضیه را بپذیریم که تعالیم امروزی مسیحیت تحریف شده هستند باید این را هم قبول کنیم که مسیح طوری سخن گفته که هیچ کس (دقت کنید که هیچ کس) متوجه سخنانش نوشد و این چیزی محال است.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که:

1. مسیحیت در طول قرون تغییری نکردی

2. پولس مسیحیت را تحریف نکرده

3. حواریون مسیحت را تحریف نکرده اند

پس:"مسیحیت(کتاب مقدس) تحریف نشده"


پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!

اطلاع رسانی کن

درباره تالار گفتگو

این تالار برای اساتیدوعلاقمندان به مباحث مذهبی و معنوی ایجادشده است،سوال بپرسید،ایده مطرح کنیدوبه سوالات کاربران پاسخ دهید. مطالعه دستورالعمل ها

ابزار سوال

2 دنبال کننده

آمار

سوال شده: 97-10-29 09:27
تعداد مشاهده: 22 بار
آخرین به روز رسانی: 97-10-29 10:05