Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

نشان ها

علاوه بر کسب اعتبار از طریق سوال و پاسخ ها، به دلیل مفید بودن، نشان دریافت می کنید. نشان ها در صفحه پروفایل و پست های شما نمایش داده می شوند.

ویرایشگر 93 کاربر پاداش داده شده اولین ویرایش
نویسندهء شرح حال خود 42 کاربر پاداش داده شده تکمیل بیوگرافی خود
دانشجو 21 کاربر پاداش داده شده اولین سوال با حداقل یک رأی مثبت پرسیده شده است
سوالات محبوب 13 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 150 مشاهده
پشتیبان 12 کاربر پاداش داده شده اولین رأی مثبت
سوال قابل توجه 8 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 250 مشاهده
سوال معروف 6 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 500 مشاهده
سوال خوب 6 کاربر پاداش داده شده سوال، 4 رأی مثبت گرفته است
سوال معتبر 3 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 1 کاربر بوده است
متخصص طبقه بندی 2 کاربر پاداش داده شده برچسبی را ایجاد کرده که در 15 سوال استفاده شده است
منتقد 1 کاربر پاداش داده شده اولین رأی منفی
سوال مورد علاقه 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 5 کاربر بوده است
سوال ستاره دار 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 25 کاربر بوده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 6 رأی مثبت گرفته است
سوال عالی 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 15 رأی مثبت گرفته است
متخصص 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال پرسیده شده و یک پاسخ پذیرفته شده است
معلم 0 کاربر پاداش داده شده اولین بار، 3 رأی مثبت برای یک پاسخ دریافت کرده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 4 رأی مثبت گرفته است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 6 رأی مثبت گرفته است
پاسخ عالی 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 15 رأی مثبت گرفته است
روشن فکر 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 3 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
گورو 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 15 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
خودآموز 0 کاربر پاداش داده شده سوال خود را حداقل با 4 رأی مثبت پاسخ داده است
نظر دهنده 0 کاربر پاداش داده شده 10 نظر ارسال کرده است
اهل فن 0 کاربر پاداش داده شده 10 پاسخ باقیمانده با نمره 10 و یا بیشتر
نظر دهنده اصلی 0 کاربر پاداش داده شده 100 نظر ارسال کرده است
منظم 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی مثبت و یا بیشتر حذف کرده است
فشار همتا 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی منفی و یا بیشتر حذف کرده است

اطلاع رسانی کن

درباره تالار گفتگو

تالار خرید و فروش اختراع با هدف ایجاد فضایی برای طرح ایده توسط ایده پردازان و تعامل آنان با سرمایه گذاران برای ثبت اخترع یا به تولید انبوه رساندن محصول و نیز ایجاد فضایی برای طرح سوال و ارائه پاسخ های علمی و کاربردی به سوال های مطرح شده توسط دیگر کاربران راه اندازی شده است.
برای فعالیت در آن ثبت نام کنید و عضو جواب اینجا شوید تا بتوانید اخترعات خود را به اشتراک بگذارید.و در صورت تمایل اختراع خود را با هماهنگی در فروشگاه جواب اینجا به فروش بگذارید.
مطالعه دستورالعمل ها