خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید فرهنگ و هنر گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

مدالها

علاوه بر کسب اعتبار از طریق سوال و پاسخ ها، به دلیل مفید بودن، مدال دریافت می کنید. مدالها در صفحه پروفایل و پست های شما نمایش داده می شوند.

ویرایشگر 11 کاربر پاداش داده شده اولین ویرایش
پشتیبان 9 کاربر پاداش داده شده اولین رأی مثبت
دانشجو 8 کاربر پاداش داده شده اولین سوال با حداقل یک رأی مثبت پرسیده شده است
نویسندهء شرح حال خود 8 کاربر پاداش داده شده تکمیل بیوگرافی خود
سوال خوب 5 کاربر پاداش داده شده سوال، 4 رأی مثبت گرفته است
متخصص طبقه بندی 2 کاربر پاداش داده شده برچسبی را ایجاد کرده که در 15 سوال استفاده شده است
سوال معتبر 1 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 1 کاربر بوده است
سوالات محبوب 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 150 مشاهده
سوال قابل توجه 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 250 مشاهده
سوال معروف 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال با حداقل 500 مشاهده
سوال مورد علاقه 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 5 کاربر بوده است
سوال ستاره دار 0 کاربر پاداش داده شده سوال مورد علاقه 25 کاربر بوده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 6 رأی مثبت گرفته است
سوال عالی 0 کاربر پاداش داده شده سوال، 15 رأی مثبت گرفته است
متخصص 0 کاربر پاداش داده شده یک سوال پرسیده شده و یک پاسخ پذیرفته شده است
معلم 0 کاربر پاداش داده شده اولین بار، 3 رأی مثبت برای یک پاسخ دریافت کرده است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 4 رأی مثبت گرفته است
پاسخ خوب 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 6 رأی مثبت گرفته است
پاسخ عالی 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ 15 رأی مثبت گرفته است
روشن فکر 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 3 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
گورو 0 کاربر پاداش داده شده پاسخ با 15 رأی و یا بیشتر پذیرفته شده است
خودآموز 0 کاربر پاداش داده شده سوال خود را حداقل با 4 رأی مثبت پاسخ داده است
نظر دهنده 0 کاربر پاداش داده شده 10 نظر ارسال کرده است
اهل فن 0 کاربر پاداش داده شده 10 پاسخ باقیمانده با نمره 10 و یا بیشتر
نظر دهنده اصلی 0 کاربر پاداش داده شده 100 نظر ارسال کرده است
منتقد 0 کاربر پاداش داده شده اولین رأی منفی
منظم 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی مثبت و یا بیشتر حذف کرده است
فشار همتا 0 کاربر پاداش داده شده پست خود را با 3 رأی منفی و یا بیشتر حذف کرده است

اطلاع رسانی کن

درباره تالار گفتگو

این تالار برای اساتید،هنرمندان و علاقمندان به مباحث فرهنگ و هنر ایجادشده است،سوال بپرسید،ایده مطرح کنیدوبه سوالات کاربران پاسخ دهید. مطالعه دستورالعمل ها