صنایع دستساز (ساخت دوچرخه الکتریکی برقی)

ساخت دوچرخه الکتریکی 40km / h با استفاده از موتور بدون برش 350W

به اشتراک گذاری:

دسته‌بندی نشده