آخرین عیادت رهبری از آیت الله هاشمی شاهرودی

خبرگزاری مهر؛ ویدئویی از آخرین عیادت مقام معظم رهبری از آیت الله هاشمی شاهرودی را منتشر کرد.

به اشتراک گذاری: