مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی

حقوقی / کسب و کار

127 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
دکتر محمد جعفر نعنا کار مدیر کل حقوقی سازمان فن آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی می گوید. برنامه راهش اینه در مورد کار، کارآفرینی و کسب و کر روز های فرد ساعت 16 از شبکه آموزش سیما.tv7.ir

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

دکتر محمد جعفر نعنا کار مدیر کل حقوقی سازمان فن آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی می گوید. برنامه راهش اینه در مورد کار، کارآفرینی و کسب و کر روز های فرد ساعت 16 از شبکه آموزش سیما.tv7.ir

نماها

  • 127 مجموع مشاهدات
  • 127 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+