مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.

حقوقی / ازدواج

80 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
خانم ها، آقایان/قبل از اقدام به ازدواج یا طلاق حتما این ویدیو را ببینید/مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.آشنایی و روابط قبل از ازدواج شامل نکته های ظریف و مهمی است که هر دختر و پسری باید بداند. ... خانمی به اشتباه با شماره آقایی تماس گرفته بود و بعد از کمی صحبت این مکالمه باز ... تصمیم گرفته بودند با هم ازدواج کنند و برای مشاوره مراجعه کردند. .... به یک نفر ضامن کارمند رسمی دولتی فیش حقوقی و گواهی

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

خانم ها، آقایان/قبل از اقدام به ازدواج یا طلاق حتما این ویدیو را ببینید/مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.آشنایی و روابط قبل از ازدواج شامل نکته های ظریف و مهمی است که هر دختر و پسری باید بداند. ... خانمی به اشتباه با شماره آقایی تماس گرفته بود و بعد از کمی صحبت این مکالمه باز ... تصمیم گرفته بودند با هم ازدواج کنند و برای مشاوره مراجعه کردند. .... به یک نفر ضامن کارمند رسمی دولتی فیش حقوقی و گواهی

نماها

  • 80 مجموع مشاهدات
  • 80 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+