مهارت های زندگی را توسعه دهیم

سبک زندگی / مهرت های زندگی

49 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
یادگیری توسعه مهارت های زندگی و شغلی در استارتاپ یوکن. یلدای استارتاپی

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

یادگیری توسعه مهارت های زندگی و شغلی در استارتاپ یوکن. یلدای استارتاپی

نماها

  • 49 مجموع مشاهدات
  • 49 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+