آموزش رنگها در انگلیسی برای کودکان - نارنجی

48 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
آموزش رنگها در انگلیسی برای کودکان - نارنجی

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

آموزش رنگها در انگلیسی برای کودکان - نارنجی

نماها

  • 48 مجموع مشاهدات
  • 48 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+