رویداد

کانال عمومی

157 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
رویداد های خود را با سازمان یار سامان ببخشید

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این presentation از طریق ایمیل!

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع

1.

3. مقدمه ۱

6. رویداد در سازمان یار ۲

8. یکپارچگی در کسب و کار شما ۳

10. نتیجه گیری ۴

11. با تشکر ترجمه : فاطمه عبداللهی

2. مقدمه ۱ نسخه نمایشی در سازمان یار ۲ ً لا م ا ک یکپارچه ۳ نتیجه گیری ۴

9. کاملاً یکپارچه • وب سایت – تجارت الکترونیکی • حسابداری – صدور فاکتور • نظرسنجی • فروش • خرید • موجودی

7. رویداد در سازمان یار ویژگی ها • ایجاد رویداد ( تاریخ، عنوان جلسه ، انواع بلیط، حداقل و حداکثر شرکت کنندگان ) • انتشار رویداد به صورت آنلاین • پرداخت و اشتراک آنلاین • تایید اشتراک ها و ارسال نشان • اسکن نشان شرکت کنندگان • آمار رویداد از طریق جدول محوری

4. افرادی را پیدا کنید که اصول و ارزش های خود را به اشتراک می گذارند، این گونه بر کل جهان مسلط خواهی د شد . John Ratzenberger

5. چگونه یک رویداد را مدیریت کنیم؟ • برنامه – مدیریت جلسات • اطلاعات اصلی – ( تاریخ، زمان، آدرس، اتاق، ... ) • رویداد خود را تبلیغ کنید ( از طرق : وب سایت، شبکه های اجتماعی، ارسال ایم یل های گروهی ) • اشتراک ها را واجد شرایط کنید ( شرکت، دانشجو، ... ) • فروش بلیط ( رایگان، فوق العاده، VIP ، ... ) • تحلیل حضار

نماها

 • 157 مجموع مشاهدات
 • 124 مشاهدات وب سایت
 • 33 مشاهدات از سایر سایت ها

عملیات

 • 0 Social Shares
 • 0 لایک ها
 • 0 دیس لایک ها
 • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+