4 - مشاوره کسب و کار - پیش زمینه های راه اندازی کسب و کار

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

81 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
با سرمایه 200 میلیون تومانی چه کارهایی می شود راه اندازی کرد؟ کاردان پلاس kardanplus.ir

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

با سرمایه 200 میلیون تومانی چه کارهایی می شود راه اندازی کرد؟ کاردان پلاس kardanplus.ir

نماها

  • 81 مجموع مشاهدات
  • 81 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+