جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان

تفریح و سرگرمی / فیلم

55 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان برای بازی در فیلم مسخره باز

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

به اشتراک گذاری با یک دوست

لطفاً ورود برای ارسال این video از طریق ایمیل!

سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان برای بازی در فیلم مسخره باز

نماها

  • 55 مجموع مشاهدات
  • 55 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 Social Shares
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد به اشتراک گذاری ها

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+