0

کشاورزی و دام وطیور وآبزیان و صنایع وابسته

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کشاورزی و دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

قیمت مصوب گوسفند زنده در عید قربان چقدر است؟

تصویر پروفایل
sisi

\ http://www.damezendeh.irهر کدام از مسئولان قیمت مشخصی را برای\ دام زنده  و \گوسفند زنده برای عید قربان اعلام کرده‌اند ولی نکته قابل توجه و قابل تامل تفاوت و اختلاف زیاد بین قیمت‌های اعلامی از سوی مسئولان وجود دارد. به گونه ای که در چند روز اخیر قیمت گوسفند زنده در عید قربان از ۳۶ هزار تومان تا ۴۸ هزار تومان متغیر بوده است. بنابر این موضوع دام‌داران در تهران قیمت گوسفند زنده و \دام زنده را در عید قربان، تقریبا به طور عمومی میانگین این قیمت ها یعنی عموما کیلویی ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته اند. 

\https://20dam.com/

\http://damdaraan.ir/

\http://www.damezendeh.ir/

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!