0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

علت اینکه صفحه دسکتاب بعد از روشن شدن کامپیوتر آبی ، قرمز و بعد درست شد چیست؟

تصویر پروفایل
vankey68

علت اینکه صفحه دسکتاب بعد از روشن شدن کامپیوتر آبی ، قرمز و بعد درست شد چیست؟

صفحه دسکتاب بعد از روشن شدن کامپیوتر آبی ، قرمز

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

میتونین برای رفع مشکل  safe mode را چک کنید یا ممکن است علت کارت گرافیک باشد کارت گرافیک رادر آورده و دوباره جا بزنید .

 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!