0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

تفاوت نرم افزار و اپلیکیشن در چیست؟

تصویر پروفایل
tneda

تفاوت نرم افزار و اپلیکیشن در چیست؟

تفاوت نرم افزار و اپلیکیشن در چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

درک تفاوت بین سخت افزار ونرم افزار بسیار ساده است اما بعضا شما نیز به واژه هایی مثل Software و Application برخورده اید و شاید برای شما جالب باشد که تفاوت نرم افزار و اپلیکیشن را بدانید.
برای اینکه بیشتر بدانید مقاله "تفاوت بین Software و Application در چیست؟"را مطالعه کنید. 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!