0

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کامپیوتر و فناوری اطلاعات گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

4

چرا پس از نصب ویندوز My computer گزینه CD-Rom ندارد؟

 چرا پس از نصب ویندوز My computer گزینه CD-Rom ندارد؟

در Device manager درایور CD-DVD ROM را یکبار uninstall و دوباره نصب کنید.حتما سیستم را بعد از انجام این کار دوباره ریستارت کنید.

امکان دارد این مشکل به علت نداشتن Letter رخ بدهد.همانند هارد به آن یک Letter اختصاص دهید.

وارد محیط Safe mode شوید،اگر در آنجا موردی نداشت Biot سیستم را چک کنید،اگر در آنجا  CD/DVD ROM را نشناسد مشکل سخت افزاری است.

امکان دارد مشکل از registry ویندوز باشد در این صورت می توان یک  فایل رجیستری دانلود کرد.

نصب ویندوز

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!