0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

صدور پروانه ساخت

صدور پروانه ساخت يا مجوزهاي مربوط ديگر در شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري توسط چه نهادي انجام مي گيرد ؟ 

تصویر پروفایل
انصراف
3 پاسخ ها
1
تصویر پروفایل
zanyar
بهترین پاسخ

 صدور اين گونه مجوزها طبق قانون تا قبل از استقرار شهرداري مطابق ضوابط معين شده به عهده شركت هاي تابعه عمران شهر جديد و ساير سازندگان قانوني شهرهاي جديد است. 

تصویر پروفایل
انصراف
0
تصویر پروفایل
Amir
بهترین پاسخ

به عهده شرکت های تابع عمران است

تصویر پروفایل
انصراف
0
تصویر پروفایل
adel
بهترین پاسخ

در خرید مصالح ساختمانی باید بسیار دقت داشته باشید زیرا اساس ساخت یک ساختمان می باشد و درصورتی که از مصالح نامرغوب استفاده شده باشد باعث بی کیفیت شدن ساختمان می شود.


\خرید مصالح ساختمانی

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!