0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

2

مرجع صدور مجوز

مرجع صدور مجوز تفكيك ، افراز، عمران، احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف در شهرهاي جديد چه دستگاهي است؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
تصویر پروفایل
zanyar
بهترین پاسخ

تا قبل از استقرار شهرداري با شركت عمران شهر جديد و پس از استقرار شهرداري با شهرداري مي باشد. 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!