0

سبک زندگی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید سبک زندگی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

چه طور پسر دو و نیم ماهه ام را از پوشک بگیرم؟

چه طور پسر دو و نیم ماهه ام را از پوشک بگیرم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
مینا
بهترین پاسخ

تجربه ای که بنده بعنوان یک مادر دارم اگه دو و نیم ماهه باشه خیلی زوده ولی چنانکه دو و نیم ساله باشه باید در فواصل زمانی معینی به توالت برده و صبور باشیدتا بچه عادت کنه . 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!