0

تفریح و سرگرمی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید تفریح و سرگرمی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

چی میتونه الان تورو خوشحال کنه؟!!

تصویر پروفایل
aysa

چی میتونه الان تورو خوشحال کنه؟!!

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

یه ماشین آفرود و یه پول گنده از آسمون نازل بشه که بتونم تنهایی برم مسافرت و طبیعت گردی.

اگه نیمه گمشده هم باهاش نازل بشه و دو نفری بریم سفر که دیگه به به!!

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!