0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

والدین چگونه می‌توانند بدرفتاری‌های کودکان را اصلاح کنند؟

تصویر پروفایل
tneda

والدین چگونه می‌توانند بدرفتاری‌های کودکان را اصلاح کنند؟

والدین چگونه می‌توانند بدرفتاری‌های کودکان را اصلاح کنند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بد رفتاری کودکان ریشه در سرکوب قدرت های طبیعی شان دارد. اجازه دهید قدرت های خودشان را به طور طبیعی ابراز می کنند. اگر قرار باشد با برقراری سلطه جذابیت رفتار کودکانه را تبدیل به کامجویی های عقده ای خودتان کنید حتما با بد رفتاری مواجه خواهید شد. سیبیل تان هیچ کودکی را نمی ترساند اما اعتماد بیش از حد به سیبیل تان باعث می شود کودک در دل خودش شما را مسخره کند.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!