0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

چگونه چهارشنبه سوری را برای فرزندانمان ایمن کنیم؟

تصویر پروفایل
zanyar

چگونه چهارشنبه سوری را برای فرزندانمان ایمن کنیم؟

چگونه چهارشنبه آخرسال شاد و آرامی داشته باشیم؟

چگونه از حوادث چهارشنبه سوری جلوگیری کنیم؟

چگونه از حوادث چهارشنبه سوری جلوگیری کنیم

تصویر پروفایل
انصراف
2 پاسخ ها
0
بهترین پاسخ

مسئولیت ما در قبال فرزندانمان این است که بدانیم که یک روز بزرگ می شوند ازدواج می کنند و اگر بخت یارشان باشد آن ها هم ازدواج می کنند. 

چهارشنبه سوری شاید کمترین خطری باشد که در راه رشد فرزندانمان در کمین شان وجود دارد: فقر، اعتیاد، فرار مغزها هر کدام از این کلمات می تواند زندگی فرزندانمان را به سمت و سوی خطرناکی سوق بدهد.

باید در آگاه کردن فرزندانمان از خطرات موجود بسیار با خود و با آنها صادق باشیم

تصویر پروفایل
انصراف
0
بهترین پاسخ

برای اینکه بیشتر بدانید مقاله "چگونه چهارشنبه سوری را برای فرزندتان ایمن کنید؟"را مطالعه کنید.


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!