0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

علت بدبینی برخی افراد چیست؟

تصویر پروفایل
vankey68

چرا برخی افراد بدبین هستند؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

من مهندس برق هستم و مدتی را در منطقه عسلویه کار میکردم هوای عسلویه آلوده است و شرایط کار در این منطقه خیلی سخت است.

بعضا بعضی از دوستان مهندس علی رغم میل شخصی خودشان که من به آن واقف بودم گهگداری دور هم جمع می‌شدند و مشروبات الکلی و غیر الکلی که باز هم زیاد از ماهیتش اطلاع نداشتم مصرف می کردند.

از زمانی که دیدم یکی از آن عزیزان دچار نارسایی شدید کلیوی شدند و ناچار به عمل جراحی کلیه گردیدند رابطه ام را با همه آن ها قطع کردم

با این حال تمرکز اعصاب و آرامش ذهنی در آن شرایط کاری و به تنهایی آن هم در آن شرایط آب و هوایی خیلی سخت بود.

سه ماه تمرینات توجه آگاهی و ذهن آگاهی را انجام دادم و به آرامش کامل رسیدم

شما هم اگر این تمرینات را انجام دهید بعد از مدتی به آنها اعتیاد پیدا می کنید

هم آسان است هم بی هزینه است و هم زود جواب می دهد

با آرزوی موفقیت

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!