0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی یه روش ساده برای متمرکز کردن تنفس بر روی اعضای مختلف بدنه

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
نامجو
بهترین پاسخ

ذهنی که به آگاهی رسیده،در واقع به سکوت ذهنی رسیده

و یکی از راه های رسیدن به این سکوت تنفس آگاهانست

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!