0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

دفتر املاك و امور حقوقي در چه صورتي نسبت به مراجعان و درخواست كنندگان پاسخگو خواهد بود ؟

دفتر املاك و امور حقوقي در چه صورتي نسبت به مراجعان و درخواست كنندگان پاسخگو خواهد بود ؟ 

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
zanyar
بهترین پاسخ

دفتر مذكور صرفاً به شخص ذي سمت يا وكيل قانوني وي پاسخ داده و به درخواست هاي اشخاص، منحصراً پس از احراز سمت ايشان، ترتيب اثر داده خواهد شد.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!