0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

ثبت طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

ثبت طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

ثبت طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
tneda
بهترین پاسخ

طلاق یا جدایی زوجین، از جمله موارد مربوط به امور خانوادگی و شخصی است که بر اجتماع پیرامون فرد نیز تأثیر می گذارد. از این رو در هر دولتی اهمیت ویژه ای به قوانین طلاق و ثبت آن داده شده است.

ثبت طلاق زوجین ایرانی در خارج از کشور نیز مانند هر موضوع دیگری که با تعارض قوانین مواجه است نیازمند توجه به مرجع دارای صلاحیت رسیدگی و قانون دارای صلاحیت برای اجرا می باشد.

بر کسی پوشیده نیست که قوانین طلاق در ایران با قوانین طلاق برخی از کشور های خارجی  تفاوت دارد.

آنچه هر زوج مهاجری را که ازدواج آنها در ایران ثبت شده و تصمیم به طلاق در خارج از ایران دارند، با چالش مواجه می کند، قوانین طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی است.

برای مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید. 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!