0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

حق تعیین محل سکونت توسط زوجه چگونه است ؟

حق تعیین محل سکونت توسط زوجه چگونه است؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
تصویر پروفایل
tneda
بهترین پاسخ

در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی بیان شده است که زوجه موظف است در محل زندگی تعیین شده از سوی شوهر سکونت کند مگر آنکه وی در ضمن عقد، حق تعیین محل سکونت را گرفته باشد.
بنابراین دو طرف می توانند در زمینه انتخاب محل زندگی با یکدیگر توافق نمایند که این حق با زوجه باشد. اما برخی مشکلات پیش آمده در این زمینه این سؤال را مطرح می کند که زوجه تا چه حدی حق تعیین محل سکونت را دارد یا بالعکس اگر این زن این حق را نداشته باشد، آیا مرد حق دارد بدون توجه به روحیات همسر خود اقدام به تعیین محلی برای زندگی نماید؟
 برای مطالعه مقاله اینجا کلیک کنید. 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!