0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

ثبت شرکت در ارمنستان چگونه انجام می شود؟

تصویر پروفایل
kara sabt

ثبت شرکت در ارمنستان به دو صورت تضامنی و با مسؤلیت محدود انجام می گیرد:
_مسؤلیت محدود:در این نوع شرکت فرد در تعداد سهامداران و انتخاب نام شرکت هیچ محدودیتی ندارد و هر سهامدار می تواند هم برای خود و هم برای کلیه ی اعضای خانواده اش در خواست اقامت یک ساله را برای ارمنستان بگیرد.
_ در شرکت تضامنی: فرد شریک ندارد و نام فرد به عنوان نام شرکت دارای اعتبار است. در این نوع شرکت هم فرد میتواند برای اعضای خانواده اش اقامت یک ساله ارمنستان را بگیرد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در کشور ارمنستان
_ تهیه ی درخواست جهت ثبت شرکت.
_ ترجمه رسمی گذرنامه های سهامداران و مدیر شرکت برای مسولیت محدود.
_ تعیین نام شرکت
_ تعیین موضوع فعالیت شرکت.
_ داشتن آدرس حقوقی. متقاضی باید محلی را باتوافق نامه محضری تدارک ببیند چرا که آن آدرس به عنوان آدرس حقوقی در اسناد شرکت ثبت می شود( برگزیده از کارا ثبت).

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!