0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

کلیات ثبت شرکت سهامی عام به چه معناست؟

تصویر پروفایل
kara sabt

شرکت سهامی عام،شرکتی است که در آن قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.در خصوص تعداد سهامداران این نوع شرکت،هر چند ماده 3 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید که تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد،ولی از آنجا که به تصریح ماده 107 لایحه مزبور،عده اعضای هیات مدیر شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد،بنابراین تعداد سهامداران شرکت سهامی عام،حداقل باید پنج نفر باشد.در غیر این صورت،تعیین هیات مدیره،که وجود آن برای ثبت شرکت لازم است،ممکن نخواهد شد.چون لایحه مزبور تصریحی بر این که بازرسان باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شوند،و لذا می توان آن ها را از بین افراد غیر سهامدار انتخاب کرد،پس می توان وجود آن ها را در تعداد حداقل سهامداران لازم برای تشکیل شرکت،منظور نکرد.یادآوری می شود که سرمایه شرکت سهامی عام،نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.


اقدامات موسسین:برای تاسیس شرکت سهامی لازم است که موسسین برای اموری که شرکت در آن زمینه فعالیت خواهد کرد و در اساسنامه به عنوان"موضوع شرکت"قید خواهد شد،از مراجع ذیربط یا اتحادیه صنفی،مجوز یا پروانه کسب دریافت دارند.در غیر این صورت،مرجع ثبت از ثبت شرکت خودداری خواهد کرد و باید برای نام شرکت،از مرجع ثبت نظر موافق دریافت کند.
موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند در حسابی به نام"شرکت در شرف تاسیس"که در نزد یکی از بانک ها افتتاح می کنند واریز نمایند.پس از تهیه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام،آن ها را همراه اظهارنامه ای که تکمیل خواهند کرد در تهران به "اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از تهران در محل هایی که اداره مزبور دایر است به آن اداره و در محل هایی که این اداره دایر نیست به "اداره ثبت اسناد و املاک" تسلیم نمایند.


kararegister.comتصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!