0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

شرایط سرقفلی و عدم تعلق آن به مستأجر چیست؟

سرقفلی و حق کسب و پیشه

در قوانین مربوط به املاک تجاری و اجاره آنها اغلب دو عبارت بیان می شود، یکی حق سرقفلی و دیگری حق کسب و پیشه. این دو عبارت، هرچند در بسیاری از موارد به جای هم به کار می روند اما معانی کاملاً متفاوتی دارند. سرقفلی در واقع مبلغی است که مستأجر اضافه بر اجاره بها در آغاز اجاره به موجر می دهد تا بتواند ملک تجاری وی را اجاره کند. در مقابل حق کسب و پیشه، در طول زمان و در قبال فعالیتی که مستأجر برای جذب مشتری در آن محل انجام داده است برای وی ایجاد می شود. از این رو با تغییر قوانین روابط موجر و مستأجر در سال ۱۳۷۶، شرایط سرقفلی نیز از حق کسب و پیشه مجزا شد.

برای شناخت مواردی که به مستأجر سرقفلی تعلق نمی گیرد شاید ابتدا بهتر باشد با شرایط سرقفلی و دریافت آن از سوی مستأجر آشنا شویم.

شرایط سرقفلی و مطالبه سرقفلی از موجر

قانون روابط مستأجر و موجر مصوب سال ۱۳۷۶ در ماده ۶ خود به مالک ملک تجاری این اجازه را داده است تا در ازای واگذاری ملک خود به مستأجر از وی مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت نماید. مستأجر نیز، درصورتی که در اجاره نامه حق انتقال سرقفلی از وی سلب نشده باشد، می تواند در زمان اجاره حق سرقفلی را به فرد دیگری واگذار نموده و از وی مبلغی را دریافت نماید. همچنین می تواند حق خود را به موجر واگذار نموده و مبلغ سرقفلی را دریافت کند.

تبصره الف از این ماده قانون بیان می کند که اگر مستأجر بدون پرداخت سرقفلی به مالک، ملک را در ازای دریافت سرقفلی به فرد دیگری واگذار نماید، در هنگام تخلیه می تواند سرقفلی را به قیمت عادلانه روز مطالبه نماید.

ماده ۷ از این قانون، به شرایطی اشاره می کند که در ضمن قرارداد اجاره، موجر متعهد می شود تا پایان مهلت اجاره اقدام  به افزایش اجاره بها یا تخلیه ملک ننماید. در این صورت مستأجر می تواند از مالک یا مستأجر دیگری سرقفلی دریافت نماید.

به علاوه در مواردی که مالک متعهد شود که ملک را به فردی غیر از مستأجر اجاره نداده و هر یک سال در ازای دریافت اجاره بهای متعارف آن را به مستأجر واگذار کند، مستأجر حق دارد به منظور دریافت حقوق خود یا برای تخلیه ملک، وجهی را به عنوان سرقفلی مطالبه کند.

در سایر مواردی که شامل موارد بالا نمی شود، مستأجر شرایط سرقفلی و دریافت آن را ندارد.

شرایط سرقفلی و عدم تعلق آن به مستأجر چیست؟

منبع:پندار

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!