0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

شرایط مهریه عند الاستطاعه چیست؟

تصویر پروفایل
tneda

مهریه عند الاستطاعه را زن نمیتواند در هر شرایط و هر زمانی که اراده کند دریافت نماید در چنین شرایطی در صورتی که زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت نماید که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد برای دادگاه دلیل بیاورد که امکان پرداخت مهریه را ندارد.

در عقد نکاح طرفین میتوانند با یکدیگر توافق نمایند اما این توافق باید به گونه ای باشد که مخالف با مقتضای عقد نباشد مثلا میتوان در عقد نکاح شرط کرد که در صورتی که شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود طلاق برای زوجه جایز باشد.

قانون جدید مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه

در بخشنامه جدید در خصوص مهریه باید گفت که در عقد نکاح و در مورد مهریه اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عند المطالبه بودن آن است و در صورت مطالبه مهریه باید زوج اقدام به پرداخت آن نماید در غیر این صورت با بی اعتنایی به پرداخت و یا نداشتن دلایل کافی به زندان میرود و مرد باید درخواست حکم اعسار نماید و تحویل دادگاه نماید و عدم توانایی زوج برای پرداخت مهریه از جانب دادگاه ثابت شود.

در این حالت بسیاری از مردها برای جلوگیری از انتقال اموال آنها به زوجه و دادن مهریه به آنها سعی در انتقال اموال و یا مخفی کردن اموال می نمایند که زن باید در این شرایط توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را ثابت نماید تا امکان پرداخت مهریه وجود داشته باشد.

انتقال اموال زوج پس از مطالبه مهریه

در صورت انتقال مال از جانب مرد زوجه مجبور به تعقیب گشته و اثبات این موضوع بر عهده اوست.

به دلیل ماهیت مهریه عند الاستطاعه بودن فرصت زیادی برای انتقال اموال مرد وجود دارد و امکان اثبات پرداخت مهریه و داشتن توانایی مالی برای زن سخت و دارای مشکلات فراوانی خواهد بود مخصوصاً زمانی که مرد از کشور خارج شود و اموال خود را به دیگری انتقال دهد همین امر موجب بوجود آمدن دعوی حقوقی از جانب زن میشود.

در صورت شکایت زن از زوج و بوجود آمدن دعوی حقوقی علیه مرد هزینه دادرسی از سوی خواهان که همان زن میباشد باید پرداخت شود اما استثنایی دارد و آن زمانی است که در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد باید درخواست اعسار نماید و چنانچه اعسار از طرف زن اثبات و پذیرفته شود پرداخت هزینه دادرسی بر عهده مرد خواهد بود.

تفاوت مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه

هنگامی که مهریه زن عند المطالبه باشد یعنی اینکه زن به محض عقد مالک مهریه میشود و هر زمانی که درخواست مطالبه مهریه نماید باید جهت پرداخت مهریه عندالمطالبه پس در نتیجه مهریه عند المطالبه در هر حالتی باید پرداخت شود، اما اگر مهریه زن عند الاستطاعه باشد زمانی میتواند درخواست مهریه نماید که زوج توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد پس در نتیجه پرداخت مهریه منوط به استطاعت و توانایی مالی زوج میباشد.

تعیین مدت زمان معیین برای مهریه

همان طور که گفته شد زوجین میتوانند برای مهریه زمان معیینی را تعیین نمایند و پرداخت مهریه باید در زمان معینی که مشخص شده و توافقی بوده پرداخت شود و قبل از زمان تعیین شده زن حق ندارد مهریه را مطالبه نماید.

در صورتی که میزان مهریه تعیین شده بالا باشد مرد باید تا ۱۱۰ تا سکه را تحت هر شرایطی پرداخت نماید اما مازاد آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت قرار میگیرد و میزان مهریه به نرخ روز محاسبه میشود.


منبع :پندار


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

خیلی کامل بود، ممنون


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!