0

صنعت و کسب و کار

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید صنعت و کسب و کار گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

مدیریت تعارض یا تعریف تعارض چیست؟

تصویر پروفایل
aysa

مدیریت تعارض یا تعریف تعارض چیست؟

ما به اندازه‌ی کافی در درون ذهن خود، با تعارض‌های مختلف مواجه هستیم. تعارض‌هایی که گاه، بخش قابل توجهی از انرژی و تمرکزمان را به خود اختصاص می‌دهند.

تعارض میان ادامه دادن به کار فعلی یا استعفا دادن، تعارض میان ماندن یا مهاجرت کردن، تعارض میان ادامه دادن به کار فعلی یا کارآفرینی و آغاز یک کسب و کار جدید. تعارض میان ادامه تحصیل یا وارد شدن به بازار کار. تعارض میان باورهای قدیمی و باورهای مورد نیاز برای زندگی امروزی.

اما دشواری ماجرا اینجاست که جدا از این تعارض‌های درونی، حجم زیادی از تعارض‌های بیرونی هم وجود دارند که نه‌تنها به صورت مستقل، تنش و اصطکاک و چالش می‌سازند، بلکه می‌توانند فشار و عمق تعارض‌های درونی را هم افزایش دهند.

به این مثال توجه کنید:

ممکن است مهرداد معتقد باشد که بهتر است او و همسرش به شهر دیگری مهاجرت کنند و در آنجا زندگی کنند تا درآمد بهتری داشته باشند. اما مریم (همسر مهرداد) معتقد باشد که در شهر جدید، شغل خود یا ارتباطات خود را از دست می‌دهد. گاهی هم در مورد این مسئله با هم گفتگو کنند. اما همچنان جریان عادی زندگی‌شان برقرار باشد.

در این حالت (حداقل بر اساس نظر عمده‌ی نویسندگان مدیریت) آنچه وجود دارد یک تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر است و نه یک تعارض.

مدیریت تعارض یا تعریف تعارض چیست؟

منبع:متمم


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!