0

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

308 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
من یک شرکت تبلیغاتی تازه تاسیس دارم که مشتری کمی داره، برای عید سفارش معرفی محصول جدید رو گرفتم، از چه راهکارها و تکنیک هایی باید استفاده کنم؟ کاردان پلاس http://kardanplus.ir

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

من یک شرکت تبلیغاتی تازه تاسیس دارم که مشتری کمی داره، برای عید سفارش معرفی محصول جدید رو گرفتم، از چه راهکارها و تکنیک هایی باید استفاده کنم؟ کاردان پلاس http://kardanplus.ir

مشاهده

  • 308 مجموع مشاهدات
  • 308 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+