0

بازاریابی محتوایی چیست؟

452 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
تعریفی که برای بازاریابی محتوایی ارائه می شود

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع

1. بازاریابی محتوایی چیست؟ تعریفی که برای بازاریابی محتوایی توسط موسسه ی بازاریابی محتوایی ارائه می شود

6. بازاریابی محتوایی فقط روی افزایش فروش و پیشنهادات متمرکز نیست • در بازاریابی محتوایی نباید تحمیل کننده بود بلکه باید کار خود را با روابط پیش برد .

9. ادامه در سایت کپی فای • https:// copify.ir

4. آنچه که مشمول بازاریابی محتوایی نیست • با وجود تعاریف متعددی که برای بازاریابی محتوایی وجود دارد، مفاهیم ریزی وجود دارند که مرتبط به بازاریابی محتوایی است .

5. بازاریابی محتوایی کاملا درباره ی محتوا نیست • بازاریابی محتوایی باید درباره ی شرح ارزش ها و ایجاد محتوا بر اساس گزارش ها از مشتری ها باشد نه فقط ایجاد محتوا برای داشتن محتوا .

2. بازاریابی محتوایی چیست؟ • “ بازاریابی محتوایی نگرشی است ; بر پایه ی ایجاد و رساندن محتوایی ارزشمند، مناسب و منطقی برای جذب و حفظ مشتری های مناسب که با ضوابط آشنا هستند ” .

7. بازاریابی محتوایی تبلیغات محلی نیست • زمانیکه وال استریت جورنال بازاریابی محتوایی را بعنوان شبه تبلیغات محلی تع ریف کرد، Joe Pulizzi ( سخنران و کارشناس بازاریابی محتوایی ) بیان کرد، درحالیکه تبلیغ ات و محتوا باید با یکدیگر کار کنند، کاملا با یکدیگر تفاوت دارند . در بازاریابی مح توایی شما خود رسانه را در اختیار دارید ولی در تبلیغات محلی و معمولی شما به یک شخص دیگر پ ول می دهید تا محتوای شما را پخش کند .

3. ویژگی های اصلی بازاریابی محتوایی • عناصر اصلی برند یک ارگان را در بر دارد . • از فرمت های متنوع رسانه ای مانند متن، ویذئو، عکس ها و ... استفاده میکند تا حکایت برند و شرکت شما را شرح بدهد . • میتواند در انواع مختلف دستگاه ها قابل مشاهده باشد که شامل کامپیوتر ها، تبلت ها و یا هرچیز دیگر میشوند . • میتواند از راه های مختلف پخش شود، مثلا از پلتفرم های شخصی، گروه های دیگر و ی ا شبکه های اجتماعی . • به علت استفاده از فراخوان های اختصاصی و کد های تبلیغاتی، نتایجی قابل انداز ه گیری و بررسی دارند .

8. بازاریابی محتوایی در حال جایگزینی اشکال دیگر بازاریابی نیست • neil patel نیل پانل • ( بازاریاب اینترنتی ) خاطر نشان میکند که بازاریابی محتوایی و سئو جدای از یکد یگر هستند . بازاریابی محتوایی “ کلی و پهناور ” است، درحالیکه سئو ” محدودتر و فنی تر ” است . با اینکه سئو و بازاریابی محتوایی اشتراکاتی دارند، بازاریابی محتوایی جای سئو و یا هر ن وع بازاریابی دیگری را نخواهد گرفت .

مشاهده

 • 452 مجموع مشاهدات
 • 382 مشاهدات وب سایت
 • 70 مشاهدات از سایر سایت ها

عملیات

 • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
 • 0 لایک ها
 • 0 دیس لایک ها
 • 0 نظرات

تعداد اشتراک

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+