0
246 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مگافیکسو؛ اولین ربات توضیع دارو در داروخانه در ایران

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مگافیکسو؛ اولین ربات توضیع دارو در داروخانه در ایران

مشاهده

  • 246 مجموع مشاهدات
  • 246 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+