0

علمی،آموزشی،تحصیلی / آموزش

347 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
برنامه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع) توسط دکتر سید کامران باقری از شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی. پخش در شهریور 87. سایت رسمی انتشار این ویدیو : http://www.hamafarini.com

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برنامه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری (ثبت اختراع) توسط دکتر سید کامران باقری از شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی. پخش در شهریور 87. سایت رسمی انتشار این ویدیو : http://www.hamafarini.com

مشاهده

  • 347 مجموع مشاهدات
  • 347 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+