0

روانشناسی

264 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مدیریت فردی یعنی چگونگی تصمیم گیری در مواقعی که هیجانات بر ما حاکم شده اند

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مدیریت فردی یعنی چگونگی تصمیم گیری در مواقعی که هیجانات بر ما حاکم شده اند

مشاهده

  • 264 مجموع مشاهدات
  • 264 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+