0

مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی

حقوقی / کسب و کار

232 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
دکتر محمد جعفر نعنا کار مدیر کل حقوقی سازمان فن آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی می گوید. برنامه راهش اینه در مورد کار، کارآفرینی و کسب و کر روز های فرد ساعت 16 از شبکه آموزش سیما.tv7.ir

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

دکتر محمد جعفر نعنا کار مدیر کل حقوقی سازمان فن آوری اطلاعات در مورد مسائل حقوقی در کسب و کار اینترنتی می گوید. برنامه راهش اینه در مورد کار، کارآفرینی و کسب و کر روز های فرد ساعت 16 از شبکه آموزش سیما.tv7.ir

مشاهده

  • 232 مجموع مشاهدات
  • 232 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+