0

مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.

حقوقی / ازدواج

249 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
خانم ها، آقایان/قبل از اقدام به ازدواج یا طلاق حتما این ویدیو را ببینید/مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.آشنایی و روابط قبل از ازدواج شامل نکته های ظریف و مهمی است که هر دختر و پسری باید بداند. ... خانمی به اشتباه با شماره آقایی تماس گرفته بود و بعد از کمی صحبت این مکالمه باز ... تصمیم گرفته بودند با هم ازدواج کنند و برای مشاوره مراجعه کردند. .... به یک نفر ضامن کارمند رسمی دولتی فیش حقوقی و گواهی

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

خانم ها، آقایان/قبل از اقدام به ازدواج یا طلاق حتما این ویدیو را ببینید/مشاوره حقوقی قبل و بعد از ازدواج.آشنایی و روابط قبل از ازدواج شامل نکته های ظریف و مهمی است که هر دختر و پسری باید بداند. ... خانمی به اشتباه با شماره آقایی تماس گرفته بود و بعد از کمی صحبت این مکالمه باز ... تصمیم گرفته بودند با هم ازدواج کنند و برای مشاوره مراجعه کردند. .... به یک نفر ضامن کارمند رسمی دولتی فیش حقوقی و گواهی

مشاهده

  • 249 مجموع مشاهدات
  • 249 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+