0

مطالبه مهریه از دیدگاه یک وکیل در یک موسسه حقوقی.

حقوقی / ازدواج

219 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
دراین ویدئو وکیل پایه یک دادگستری به سوالات در مورد مطالبه مهریه پاسخ می دهد.برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه بفرمایید : http://www.chatredalat.com/

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

دراین ویدئو وکیل پایه یک دادگستری به سوالات در مورد مطالبه مهریه پاسخ می دهد.برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه بفرمایید : http://www.chatredalat.com/

مشاهده

  • 219 مجموع مشاهدات
  • 219 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+