0

نحوه ی عملکرد آسانسور ها در سازه

عمران وشهرسازی / آموزش

235 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
در ادامه این ویدئو، حتما مقاله ی نحوه ی بار گذاری و طراحی آسانسور در ETABS را، در سبزسازه ببینید. https://goo.gl/atktqr

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در ادامه این ویدئو، حتما مقاله ی نحوه ی بار گذاری و طراحی آسانسور در ETABS را، در سبزسازه ببینید. https://goo.gl/atktqr

مشاهده

  • 235 مجموع مشاهدات
  • 235 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+