0

معنی یلدا - شب یلدا - آبادیس

فرهنگ و هنر

310 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
یلدا: اسم دخترانه - ترکیبی از واژه سُریانی - اَوِستایی این واژه در پیِ گذشت زمان ساخته شده است ! سُریانی: در زمان چیرگی اسکندر به ایران که مربوط به روزگارِ ساسانیان و اشکانیان می باشد! اَوِستایی: زبان ایران باستان و مربوط به روزگارِ زرتشتیان ! یَل: واژه سُریانی-شجاع،دلیر،دلاوٓر،پهلوان،یَل،گُرد،سالار،قهرمان- بیشتر بخوانید: https://dictionary.abadis.ir/fatofa/یلدا/

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

یلدا: اسم دخترانه - ترکیبی از واژه سُریانی - اَوِستایی این واژه در پیِ گذشت زمان ساخته شده است ! سُریانی: در زمان چیرگی اسکندر به ایران که مربوط به روزگارِ ساسانیان و اشکانیان می باشد! اَوِستایی: زبان ایران باستان و مربوط به روزگارِ زرتشتیان ! یَل: واژه سُریانی-شجاع،دلیر،دلاوٓر،پهلوان،یَل،گُرد،سالار،قهرمان- بیشتر بخوانید: https://dictionary.abadis.ir/fatofa/یلدا/

مشاهده

  • 310 مجموع مشاهدات
  • 310 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 1 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+