0

معرفی مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

175 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر پروژه مشترک بین واحد مسئولیت های اجتماعی شرکت سامسونگ و معاونت پژوهشی دانشگاه پلی تکنیک است. استارت آپ ها می توانند به رایگان به مدت حداکثر یک سال در فضای کار اشتراکی این مجموعه حضور داشته باشند و از مشاوره ها، کارگاه های آموزشی و ... این مرکز استفاده کنند | http://www.ictstartups.ir/fa/content/143370

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر پروژه مشترک بین واحد مسئولیت های اجتماعی شرکت سامسونگ و معاونت پژوهشی دانشگاه پلی تکنیک است. استارت آپ ها می توانند به رایگان به مدت حداکثر یک سال در فضای کار اشتراکی این مجموعه حضور داشته باشند و از مشاوره ها، کارگاه های آموزشی و ... این مرکز استفاده کنند | http://www.ictstartups.ir/fa/content/143370

مشاهده

  • 175 مجموع مشاهدات
  • 175 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+