0

شتاب دهنده ایوتیک

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

195 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مرکز نوآوری آیوتیک تلاش دارد اکوسیستم کارآفرینی تخصصی در حوزه اینترنت اشیا را شکل دهد و در این مسیر با استفاده از منتورینگ، شتاب دهی، مشاوره به تیم های استارت آپی در سراسر کشور و بازارسازی؛ تیم ها را برای ورود به بازار و جذب سرمایه آماده می کند. اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر ویدیوها: http://www.ictstartups.ir/fa/content/144173

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مرکز نوآوری آیوتیک تلاش دارد اکوسیستم کارآفرینی تخصصی در حوزه اینترنت اشیا را شکل دهد و در این مسیر با استفاده از منتورینگ، شتاب دهی، مشاوره به تیم های استارت آپی در سراسر کشور و بازارسازی؛ تیم ها را برای ورود به بازار و جذب سرمایه آماده می کند. اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر ویدیوها: http://www.ictstartups.ir/fa/content/144173

مشاهده

  • 195 مجموع مشاهدات
  • 195 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+