0

معرفی مرکز رشد رویش

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

287 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) اولین مرکز رشد تاسیس شده توسط جهاد دانشگاهی در سال 1382 است که تاکنون از بیش از 200 استارت آپ حمایت کرده است. این مرکز رشد تخصصی صرفا از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت می کند و کسب وکارهایی را می پذیرد که به مرحله نمونه اولیه رسیده باشند | توضیات بیشتر و مشاهده سایر ویدیوها: http://www.ictstartups.ir/fa/content/145266

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) اولین مرکز رشد تاسیس شده توسط جهاد دانشگاهی در سال 1382 است که تاکنون از بیش از 200 استارت آپ حمایت کرده است. این مرکز رشد تخصصی صرفا از استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت می کند و کسب وکارهایی را می پذیرد که به مرحله نمونه اولیه رسیده باشند | توضیات بیشتر و مشاهده سایر ویدیوها: http://www.ictstartups.ir/fa/content/145266

مشاهده

  • 287 مجموع مشاهدات
  • 287 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 1 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+