0

ایده پردازان 38(1): چگونه میشود یک ریسمان ساخت!

235 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
در قسمت اول ایده پردازان 38 سراغ شرکت ریسمان رفتیم. شرکت جوان، پر انرژی و پویایی که در زمینه برنامه نویسی پیشرفت چشمگیری داشته است که به گفته خودشان در ایران رقیبی ندارند. پیشنهاد میکنیم این قسمت از برنامه ایده پردازان را دست ندهید. با ایده پردازان تجربه هارا تجربه کنید.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در قسمت اول ایده پردازان 38 سراغ شرکت ریسمان رفتیم. شرکت جوان، پر انرژی و پویایی که در زمینه برنامه نویسی پیشرفت چشمگیری داشته است که به گفته خودشان در ایران رقیبی ندارند. پیشنهاد میکنیم این قسمت از برنامه ایده پردازان را دست ندهید. با ایده پردازان تجربه هارا تجربه کنید.

مشاهده

  • 235 مجموع مشاهدات
  • 235 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+