0

ایده پردازان 39(1): شرکت بزرگ آی کن میگویندما میتوانیم!!!

235 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
در قسمت اول ایده پردازان 39 سراغ شرکت آی کن رفتیم ، مجموعه ی بزرگ و پر انرژی ، که واقعا جمله ی من میتوانم را معنی کرده اند. هسته ی اولیه ی آی کن از دانشگاه صنعتی اصفهان شکل گرفته است ، و به مرور بزرگ شده و به پایتخت رسیده است. آنها علاوه بر ساخت نرم افزارهای بزرگ ، بر روی استارتاپهای کوچک اما با ایده خوب سرمایه گذاری میکنند. پیشنهاد میکنم این گفتگوهای جذاب را از دست ندید. اینستاگرام ایده پردازان: ipe.ir@

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

در قسمت اول ایده پردازان 39 سراغ شرکت آی کن رفتیم ، مجموعه ی بزرگ و پر انرژی ، که واقعا جمله ی من میتوانم را معنی کرده اند. هسته ی اولیه ی آی کن از دانشگاه صنعتی اصفهان شکل گرفته است ، و به مرور بزرگ شده و به پایتخت رسیده است. آنها علاوه بر ساخت نرم افزارهای بزرگ ، بر روی استارتاپهای کوچک اما با ایده خوب سرمایه گذاری میکنند. پیشنهاد میکنم این گفتگوهای جذاب را از دست ندید. اینستاگرام ایده پردازان: ipe.ir@

مشاهده

  • 235 مجموع مشاهدات
  • 235 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+