0

اهمییت ثبت اختراع

235 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
حق ثبت اختراع امکان درآمدزایی از طریق توسعه، بازاریابی و فروش محصولات، و یا ارائه مجوز به شرکت‌های دیگر را فراهم می‌کند. - امکان ثبت قرارداد برای تولید محصولات توسط شرکت‌های دیگر را در قبال ارائه مجوز مشابه فراهم می کند. - حق ثبت اختراع به حفظ موقعیت بازار به شکل ایمن و انحصاری کمک می کند. - از ورود رقبای دیگر به کار جلوگیری می‌کند.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

حق ثبت اختراع امکان درآمدزایی از طریق توسعه، بازاریابی و فروش محصولات، و یا ارائه مجوز به شرکت‌های دیگر را فراهم می‌کند. - امکان ثبت قرارداد برای تولید محصولات توسط شرکت‌های دیگر را در قبال ارائه مجوز مشابه فراهم می کند. - حق ثبت اختراع به حفظ موقعیت بازار به شکل ایمن و انحصاری کمک می کند. - از ورود رقبای دیگر به کار جلوگیری می‌کند.

مشاهده

  • 235 مجموع مشاهدات
  • 235 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+